Μονάδα  Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας & Διατροφής  

Α' Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

& Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΕΣΥ

Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία"

 

Εκπαιδευτικό έργο στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή 

Οι παιδίατροι - γαστρεντερολόγοι που εργάζονται στο Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία" έχουν αναπτύξει μεγάλο εύρος εκπαιδευτικού έργου που τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης.

  •  Στο πλαίσιο της προπτυχιακής εκπαίδευσης συμμετέχουν στην εκπαίδευση φοιτητών στα νοσήματα του γαστρεντερικού, του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος, όπως και σε ζητήματα που άπτονται της διατροφής του παιδιού με νοσήματα του γαστρεντερικού, του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος, αλλά και ζητήματα που άπτονται της διατροφης του υγιούς και του πάσχοντος βρέφους, παιδιού και εφήβου.

 

  • Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, συμμετέχουν στην εκπαίδευση των  ειδικευομένων ιατρών στην Παιδιατρική στα νοσήματα του γαστρεντερικού, του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος, όπως και σε ζητήματα που άπτονται της ειδικής διατροφής του παιδιού με νοσήματα του γαστρεντερικού, του ήπατος, των χοληφόρων και του παγκρέατος, αλλά και της θρεπτικής υποστήριξης με εντερική ή/και παρεντερική διατροφή χρονίως πασχόντων παιδιατρικών ασθενών. Σημειωτέον, η υπεύθυνη του Γαστρεντερολογικού συμμετείχε στην Ομάδα Εργασία τουκε.ΣΥ για την Παιδιατρική Ειδικότητα και στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στην ειδικότητα της Παιδιατρικής και τη δημιουργία του βιβλιαρίου εκπαίδευσης (logbook) των ειδικευομένων παιδιάτρων, τα οποία ανευρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

          http://www.edae.gr/pdf/apofasi_yyka.pdf

 

  • Στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης των Παιδιάτρων στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία & Διατροφή, ακολουθείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPGHAN) το 2014 και έχει επικαιροποιηθεί το 2019.

 

       2014: Εuropean Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Syllabus for SubspecialtyTraining: moving towards a European Standard.    D'Antiga L, Nicastro E, Papadopoulou A, Mearin ML, Tzivinikos C, VandenplasY, van Goudoever H, Baumann U, Troncone R, Koletzko B. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Sep;59(3):417-22.

 

      2019: http://www.espghan.org/fileadmin/user_upload/Education/Syllabus_ETR_ESPGHAN_2019_FINAL.pdf

 

      2022: Πανευρωπαϊκή  έρευνα για την εκπαίδευση στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή (ΠΓΗΔ) στην Ευρώπη εκ μέρους του Δικτύου Εθνικών Εταιρειών στην ΠΓΗΔ (εκπαιδευτικά προγράμματα, διάρκεια εκπαίδευσης, εποπτεία και πιστοποίηση, δομή εκπαιδευτικών κέντρων, στελεχικό δυναμικό, όγκος ασθενών και επεμβατικών πράξεων σε τεχνικές που περιλαμβάνονται στο curriculum της  ΠΓΗΔ).

  ........................................................................................................................

 

Infographics δημοσιεύσεων για την εκπαίδευση στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία στην Ευρώπη:

 

Clinical nutrition training infographic

 

https://journals.lww.com/jpgn/pages/articleviewer.aspx?year=9000&issue=00000&article=95442&type=Abstract

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Στο Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία¨ εκπαιδεύονται παιδίατροι του ΕΣΥ με εκπαιδευτική άδεια από το κε.ΣΥ ή ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή, σύμφωνα με το Curriculum και Syllabus της ESPGHAN

Ιδιαίτερο έργο έχουμε να επιδείξουμε στην εκπαίδευση παιδιάτρων γαστρεντερολόγων σε προηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές μέσω της διοργάνωσης διεθνών εκπαιδευτικών ενδοσκοπικών σχολείων στα οποία συνδιάζεται η θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση σε προηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές όπως είναι οι διαστολές οισοφάγου, η ενδοσκοπική αιμόσταση  (clips, argon plasma, bipolar probs, hemospray κ.ά.), η περίδεση κιρσών οισοφάγου, η τοποθέτηση γαστροστομίας κ.ά. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται σε βιολογικά μοντέλα που παρασκευάζονται από το Ερευνητικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ, και υπό την καθοδήγηση κορυφαίων Ευρωπαίων ειδικών. Στα σεμινάρια αυτά έχουν εκπαιδευτεί σε όλες τις προηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές οι γιατροί της Μονάδας, παιδίατροι - γαστρεντερολόγοι από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης και εκτός αυτής, καθιερώνοντας την Αθήνα σε ένα από τα τρία κέντρα που φιλοξενούν εκπαιδευτικές διοργανώσεις της ESPGHAN σε προηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές στα παιδιά.

Το έτος 2017 το νοσοκομείο απέκτησε με δωρεά που εξασφάλισαν οι γιατροί του Γαστρεντερολογικού ενδοσκοπικούς προσομειωτές και ειδικό ενδοσκοπικό σύστημα, κατάλληλο για την εκμάθηση τόσο διαγνωστικών όσο και θεραπευτικών ενδοσκοπικών πράξεων. 

Οι τεχνικές που διδάσκονται είναι οι παρακάτω: διαγνωστική γαστροσκόπηση και ειλεοκολονοσκόπηση, πολυπεκτομή, αιμόσταση με τη χρήση αιμοαστατικών clips,  περίδεση κιρσών οισοφάγου, εισαγωγή γαστροστομίας, αφαίρεση ξένου σώματος, διαστολές οισοφάγου κ.ά. 

 

ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ2

Εκμάθηση διαγνωστικής γαστροσκόπησης σε ενδοσκοπικό προσομειωτή

 

Γαστοσκόπηση

Ασκηση στη γαστροσκόπηση σε ενδοσκοπικό προσομειωτή

 

Κολονοσκόπηση1

Εκμάθηση κολονοσκόπησης σε ενδοσκοπικό προσομειωτή

 

 Κολονοσκόπηση2

 Εκμάθηση ενδοσκοπικής πολυπεκτομής σε ενδοσκοπικό προσομειωτή

 

Περίδεση 1

Προετοιμασία ενδοσκοπίου για περίδεση κιρσών οισοφάγου σε ενδοσκοπικό πρόπλασμα

 

Περίδεση 2

Περίδεση κιρσών οισοφάγου σε ενδοσκοπικό πρόπλασμα

Ξένο σώμα Βίλλυ

Αφαίρεση ξένου σώματος σε ενδοσκοπικό πρόπλασμα

 

Ξένο σώμα Ελεάννα

Αφαίρεση ξένου σώματος σε ενδοσκοπικό πρόπλασμα

Γαστροστομία Βίλλυ

Τοποθέτηση γαστροστομίας σε ενδοσκοπικό πρόπλασμα

 Εικόνα2

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΗΔ

Για πρώτη φορά Ελληνες παιδίατροι - γαστρεντερολόγοι συμμετέχουν στη συγγραφή διεθνών κατευθυντήριων  οδηγιών για τη διάγνωση και θεραπεία νοσημάτων του πεπτικού συστήματος αλλά και σε ζητήματα διατροφής, καθώς επίσης και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για την εκπαίδευση στην Παιδιατρική Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία & Διατροφή

 

Συμμετοχή στη συγγραφή διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών και Position Papers κατά τα έτη 2013-2020:

1. The Use of Fecal Calprotectin Testing in Paediatric Disorders: A Position Paper of the European Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition Gastroenterology Committee. Koninckx CR, Donat E, Benninga MA, Broekaert IJ, Gottrand F, Kolho KL, Lionetti P, Miele E, Orel R, Papadopoulou A, Pienar C, Schäppi MG, Wilschanski M, Thapar N.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021 Apr 1;72(4):617-640. doi: 10.1097/MPG.0000000000003046. PMID: 33716293.

 

2. The Use of Jejunal Tube Feeding in Children: a Position Paper by the Gastroenterology and Nutrition Committees of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.

Falconer J, Broekaert I, Bronsky J, Gottrand F, Dall'Oglio L, Goto E, Hojsak I, Hulst JM, Kochavi B, Papadopoulou A, Ribes-Koninckx C, Schäppi M, Wilschanski M, Thapar N. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2019;69 (2), 239-258

 

3. Updated international consensus diagnostic criteria for eosinophilic esophagitis: Proceedings of the AGREE conference.

Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, Furuta GT, Spergel JM, Zevit N, Spechler SJ, Attwood SE, Straumann A, Aceves SS, Alexander JA, Atkins D, Arva NC, Blanchard C, Bonis PA, Book WM, Capocelli KE, Chehade M, Cheng E, Collins MH, Davis CM, Dias JA, Di Lorenzo C, Dohil R, Dupont C, Falk GW, Ferreira CT, Fox A, Gonsalves NP, Gupta SK, Katzka DA, Kinoshita Y, Menard-Katcher C, Kodroff E, Metz DC, Miehlke S, Muir AB, Mukkada VA, Murch S, Nurko S, Ohtsuka Y, Orel R, Papadopoulou A, Peterson KA, Philpott H, Putnam PE, Richter JE, Rosen R, Rothenberg ME, Schoepfer A, Scott MM, Shah N, Sheikh J, Souza RF, Strobel MJ, Talley NJ, Vaezi MF, Vandenplas Y, Vieira MC, Walker MM, Wechsler JB, Wershil BK, Wen T, Yang GY, Hirano I, Bredenoord AJ.Gastroenterology.2018 Jul 12. pii: S0016-5085(18)34763-2. doi: 10.1053/j.gastro.2018.07.009. [Epub ahead of print]

 

4. Joint ESPGHAN / NASPGHAN Guidelines for the Management of Helicobacter pylori in Children and Adolescents (Update 2016).

Jones NL, Koletzko S, Goodman K, Bontems P, Cadranel S, Casswall T, Czinn S, Gold BD, Guarner J, Elitsur Y, Homan M, Kalach N, Kori M, Madrazo A, Megraud F, Papadopoulou A, Rowland M; ESPGHAN, NASPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jun;64(6):991-1003. doi: 10.1097/MPG.0000000000001594.

5. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment.

Romano C, van Wynckel M, Hulst J, Broekaert I, Bronsky J, Dall'Oglio L, Mis NF, Hojsak I, Orel R, Papadopoulou A, Schaeppi M, Thapar N, Wilschanski M, Sullivan P, Gottrand F. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Aug;65(2):242-264. doi: 10.1097/MPG.0000000000001646.

 

 6. European Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition's Educational Offer and the Training Syllabus.

Maglione M, Finizio D, Veres G, Pop TL, Continisio GI, Papadopoulou A, Guarino A. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Jun 21. doi: 10.1097/MPG.0000000000001663. [Epub ahead of print]

7. Role of Polyethylene Glycol in the Treatment of Functional Constipation in Children.

Koppen IJN, Broekaert IJ, Wilschanski M, Papadopoulou A, Ribes-Koninckx C, Thapar N, Gottrand F, Orel R, Lionetti P, Benninga MA.  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Oct;65(4):361-363. doi: 10.1097/MPG.0000000000001704.

8. Guidelines on Eosinophilic Esophagitis: Evidence-based Statements and Recommendations for Diagnosis and Management in Children and Adults

Alfredo J Lucendo, Javier Molina-Infante, Ángel Arias, Ulrike von Arnim, Arjan Bredenoord, Christian Bussmann,  Jorge Amil Dias, MogensBove, Jesús González-Cervera, Helen Larsson, Stephan Miehlke, Alexandra Papadopoulou, Joaquín Rodríguez-Sánchez, Alberto Ravelli, Jukka Ronkainen, Cecilio Santander, Alain M Schoepfer, Martin A Storr, Ingrid Terreehorst, Alex Straumann, and Stephen E Attwood. United European Gastroenterology Journal 2017.

9. Gluten introduction and the risk of celiac disease. A position paper by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition.

Szajewska H, Shamir R, Mearin ML, Ribes-Konnickx C, Catassi C, Domellöf M,  Fewtrell M, Husby S, Papadopoulou A, Vandenplas Y, Castillejo G, Kolacek S, Koletzko S, Korponai-Szabo I, Polanco I, Troncone R, Lionetti E. J Pediatr Gastroent Nutr 2016 Mar; 62(3): 507-13

10. Functional gastro-intestinal disorders algorithms focus on early recognition, parental reassurance and nutritional strategies

Vandenplas Y, Benninga M, Broekaert I, Falconer J, Gottrand F, Guarino A, Lifschitz C, Lionetti P, Orel O, Papadopoulou A, Ribes-Koninckx C, Ruemmele FM, Salvatore S, Shamir R, Schäppi M, Staiano A, Szajewska H, Thapar N, Wilschanski M. Acta Pediatr. 2016 Mar; 105(3): 244-52

11. An international consensus report on a new algorithm for the management of infant diarrhoea 

Lo Vecchio A, Vandenplas Y, Benninga M, Broekaert I, Falconer J, Gottrand F, Lifschitz C, Lionetti P, Orel R, Papadopoulou A, Ribes-Koninckx C, Salvatore S, Shamir R, Schäppi M, Staiano A, Szajewska H, Thapar N, Wilschanski M, Guarino A. Acta Paediatr.2016 Aug;105(8):e384-9

12. ESPGHAN Position Paper on Management of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Children and Adolescents.

Heuschkel RB, Gottrand F, Devarajan K, Poole H, Callan J, Dias JA, Karkelis S, Papadopoulou A, Husby S, Ruemmele F, Schäppi MG, Wilschanski M, Lionetti P,Orel R, Tovar J, Thapar N, Vandenplas Y. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015 Jan;60(1):131-41.

13. ESPGHAN and NASPGHAN Report on the Assessment of Exocrine Pancreatic Function and Pancreatitis in Children.

Taylor CJ, Chen K, Horvath K, Hughes D, Lowe ME, Mehta D, Orabi Al, Screws J, Thomson M, Van Biervliet S, Verkade HJ, Husain SZ, Wilschanski M. Collaborators: Vandenplas Y, Gottrand F, Lionetti P, Papadopoulou A, Rummele F, Tempia-Schappi M, Thapar N, Orel R, Heuschkel R, Falconer J, and Karelis S. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2015 Jul;61(1):144-53. doi: 10.1097/MPG.0000000000000830.

 14. Management guidelines of eosinophilic esophagitis in childhood.

Papadopoulou A, Koletzko S, Heuschkel R, Dias JA, Allen KJ, Murch SH, ChongS, Gottrand F, Husby S, Lionetti P, Mearin ML, Ruemmele FM, Schäppi MG, StaianoA, Wilschanski M, Vandenplas Y; ESPGHAN Eosinophilic Esophagitis Working Groupand the Gastroenterology Committee. J Pediatr  Gastroenterol  Nutr. 2014 Jan;58(1):107-18.

15. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Syllabus for SubspecialtyTraining: moving towards a European Standard.
D'Antiga L, Nicastro E, Papadopoulou A, Mearin ML, Tzivinikos C, VandenplasY, van Goudoever H, Baumann U, Troncone R, Koletzko B. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Sep;59(3):417-22. doi: 10.1097/MPG.0000000000000464. PubMed PMID: 24979319.

 16. Consensus guidelines of ECCO/ESPGHAN on the medical management of pediatric Crohn's disease.
Ruemmele FM, Veres G, Kolho KL, Griffiths A, Levine A, EscherJC, Amil Dias J, Barabino A, Braegger CP, Bronsky J, BuderusS, Martín-de-Carpi J, De Ridder L, Fagerberg UL, Hugot JP,Kierkus J, Kolacek S, KoletzkoS, Lionetti P, Miele E, NavasLópez VM, Paerregaard A, Russell RK, Serban DE, Shaoul R, VanRheenen P, Veereman G, Weiss B, Wilson D, Dignass A, Eliakim A, Winter H, Turner D; ECCO/ESPGHAN.Collaborators: Novacek G, Bossuyt P, Douda T, Knudsen T, Carbonnel F, Sturm A,Koutroubakis I, Lakatos P, Gionchetti P, Pierik M, Prytz-Berset I, Kierkus J,Zagorowicz E, Magro F, Potapov A, Gomollón F, Strid H, Irving P, Shamir R,Vandenplas Y, Gottrand F, Papadopoulou A, Wilschanski M, Orel R. J Crohns Colitis. 2014 Oct 1;8(10):1179-207.

17. A practical guide for the diagnosis of primary enteric nervous system disorders.
Schäppi MG, Staiano A, Milla PJ, Smith VV, Dias JA, Heuschkel R, Husby S,Mearin ML, Papadopoulou A, Ruemmele FM, Vandenplas Y, Koletzko S. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Nov;57(5):677-86. doi: 10.1097/MPG.0b013e3182a8bb50.Review. PubMed PMID: 24177787

18. Diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy in infants and children: ESPGHAN GI Committee practical guidelines.
Koletzko S, Niggemann B, Arato A, Dias JA, Heuschkel R, Husby S, Mearin ML, Papadopoulou A, Ruemmele FM, Staiano A, Schäppi MG, Vandenplas Y; EuropeanSociety of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012Aug;55(2):221-9. doi: 10.1097/MPG.0b013e31825c9482. PubMed PMID: 22569527.

 19. Indications, methodology, and interpretation of combined esophageal impedance-pH monitoring in children: ESPGHAN EURO-PIG standard protocol.

Wenzl TG, Benninga MA, Loots CM, Salvatore S, Vandenplas Y; ESPGHAN EURO-PIGWorking Group.Collaborators: Diaz JA, Heuschkel R, Husby S, Koletzko S, Mearin ML, Papadopoulou A, Ruemmele F, Staiano AM, Schäppi MG, Vandenplas Y, Veereman-Wauters G, Dalby K,Grahnquist L, Pilic D, Thomson MA, van Wijk MP. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Aug;55(2):230-4.

 

Εικόνα2

 

Προσκεκλημένες ομιλίες σε διεθνή συνέδρια/συμπόσια

Οι παιδίατροι - γαστρεντερολόγοι του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία" απολαμβάνουν διεθνή αναγνώριση στον τομέα της Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, με πληθώρα προσκλήσεων για διαλλέξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και άλλων ηπείρων (Ασία, Αφρική).

 

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (2013-2019):  

1.    ESPGHAN Eastern European Summer School, Title: Eosinophilic esophagitis in childhood. Prishtina, Kosovo 2013

2.    ESPGHAN Eastern European Summer School, Title: Food Allergy in children. Prishtina, Kosovo 2013

3.    EAACI Focus meeting: Paediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM). Title: “Eosinophilic Esophagitis in children: gastrointestinal prospective”, Athens, Greece 2013

4.    3nd South-Eastern European Pediatric Gastroenterology (SEEPEG) Meeting. Title: “The role of probiotics in infectious gastroenteritis in childhood”. Belgrade, Serbia, 2013

5.    ESPGHAN goes Africa: Α Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Food allergy in childgood”. Cape Town, March 2014

6.    ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title of lecture: “Eosinophilic Esophagitis in childgood”. Cape Town, March 2014

7.    ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “How to approach a child with chronic abdominal pain”. Cape Town, March 2014

8.    2nd TEENAGE Workshop. Title: “The ESPGHAN Gastroenterology Syllabus”. Naples March 2014

9.    ESPGHAN Annual Meeting. Title: “ESPGHAN guidelines on Eosinophilic esophagitis in childhood”. Jerusalem, Israel, 2014  

10.  ESPGHAN Summer School on Gastroenterology, Title: “New ESPGHAN guidelines on diagnosis and management of cow’s milk allergy”, Lisbon, Portugal, 2014

11.  ESPGHAN Summer School on Gastroenterology, Title: “Functional gastrointestinal disorders”, Lisbon, Portugal, 2014

12.  ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Clinical diagnosis of IBD in children”. Cape Town, October 2014

13.  ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Treatment of childhood IBD”. Cape Town, October 2014

14.  ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Functional gastrointestinal disorders in childhood”. Cape Town, October 2014

15.  European Gastroenterology Week. Title: «Dietary management of eosinophilic esophagitis», Vienna 2014

16.  ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Clinical symptoms and differential diagnosis of Inflammatory Bowel Diseases in childhood”. Cape Town, March 2015

17.  ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “The use of probiotics in childhood”. Cape Town, March 2015

18.  ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Treatment strategies of Inflammatory Bowel Diseases in childhood”. Cape Town, March 2015

19.  Panegyptian Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition Annual meeting. Title: “Eosinophilic Esophagitis – an emerging disease in childhood” Cairo, Egypt, April 2015

20.   Panegyptian Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition Annual meeting. Title: “Cow’s milk allergy in children: diagnostic approach and management” Cairo, Egypt, April 2015

21.   Hellenic-Israeli Societies of Gastroenterology meeting. Title: “Eosinophilic Esophagitis – what we kow and what we do not know” Irakeio, Crete,  April 2015

22.   ESPGHAN Annual Meeting. Title: “ESPGHAN guidelines on Eosinophilic esophagitis in childhood: answered and unanswered questions”. Amsterdam, Netherlands, May 2015  

23.   PAAM Annual Meeting. Title: “Functional gastrointestinal diseases in infancy: the role of allergy”. Berlin, October 2015

24.   United European Gastroenterology Week, Title: “Treatment of eosinophilic esophagitis with systemic drugs”. Barcelona, October 2015

25.   ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “How to approach a child with recurrent abdominal pain”. Cape Town, October 2015

26.   ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Eosinophilic esophagitis in childhood”. Cape Town, October 2015

27.   ESPGHAN goes Africa: A Diploma Course in collaboration with the University of Cape Town. Title: “Cow’s milk allergy in infants and children”. Cape Town, October 2015

28. 49th ESPGHAN Annual Meeting. Title: "Diagnosis and management of fistulizing Crohn's disease in childhood". Athens, May 2016

29. ESPGHAN Baltic Summer School. Title: "Eosinophilic Esophagitis". Vilnius, September 2016

30. ESPGHAN Baltic Summer School. Title: "Inflammatory Bowel Diseases in Childhood: diagnostic approach and management". Vilnius September 2016

31. ESPGHAN Baltic Summer School. Title: "How to approach a child with recurrent abdominal pain?". Vilnius, September 2016.

32. ESPGHAN Gastroenterology Summer School. Title: "Clinical spectrum of CMPA in infants and children and the ESPGHAN guidelines on its management". Florence, October 2016

33. ESPGHAN Gastroenterology Summer School. Title: "Eosinophilic esophagitis: how to diagnose and how to manage?". Florence, October 2016

34. ESPGHAN Gastroenterology School. Title: "Food allergy in infants and children". Cologne, Germany, October 2017

35. ESPGHAN Gastroenterology School. Title: "Eosinophilic esophagitis in children: what is new?". Cologne, Germany, October 2017

36. United European Gastroenterology. Title: "Is elimination diet feasible in children with EoE?". Barcelona, Spain, November 2017

37. ESPGHAN Gastroenterology School. Title: "Functional GI diseases and CMPA in the first year of life". Athens, June 2018

38. ESPGHAN Gastroenterology School. Title: "Eosinophilic esophagitis: differential diagnosis and management". Athens, June 2018

39. ESPGHAN Monothematic Symposium on Eosinophilic Gastrointestinal Disorders. Title: Nutritional management of Eosinophilic Esophagitis: step up or step down approach?, Ljubljana, April 2019

40. ESPGHAN Endoscopy Hands-On Course. Hemostasis techniques in variceal bleeding: Banding of esophageal varices. ELPEN ERC, Pikermi, Attica, Greece, June 2019

41. Hemostasis techniques for non-variceal bleeding: APC/gold probes/clips/OTSC/fibrin glue/ Hemospray. ELPEN ERC, Pikermi, Attica, Greece, June 2019

42. Endoscopic Closure of tracheoesophageal fistulas using APC, fibrin sealant and/or OTSC. ELPEN ERC, Pikermi, Attica, Greece, June 2019

43. Rome INPAT – INoEA Parallel Workshops, Title: ESPGHAN Guidelines on Eosinophilic Esophagitis. Rome, June 2019

44. Rome INPAT - INoEA Parallel Workshops, Title: Biopsies in Esophageal Atresia an Eosinophilic Esophagitis: when, why and where?

45. World Summit of Pediatric GI and Nutrition (WSPGIN) 2019. Title: Celiac disease: what a pediatrician should know? Cairo, July 2019. Rome, June 2019

46. ESPEN 2019 Annual meeting. Title: Eosinophilic Esophagitis. Kracow, August-September 2019

47. Monothematic Conference on the Oesophagus: From Malformation to Motility. Title: New insights in eosinophilic esophagitis. Lille, October 2019

48. 9th Pedia Dubai International Conference. Title: Current Trends In The Management of Functional Abdominal Pain. Dubai, March 2020

49 9th Pedia Dubai International Conference. Title: What is new in Eosinophilic Esophagitis?’ Dubai, March 2020

50. 9th Pedia Dubai International Conference. Title: How to manage gastrointestinal bleeding in children? Newer endoscopic techniques for hemostasis in variceal and non-variceal bleeding in children. Dubai, March 2020 (postponed due to COVID-19 epidemic)

51. Παγκόσμιο Συνέδριο Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής 2020. Τίτλος ομιλίας: Diagnosis and Management of Eosinophilic Gastrointestinal Disorders, Κοπεγχάγη, Ιούνιος 2020 (postponed due to COVID-19 epidemic)

52. Rome INPAT - INoEA Parallel Workshops. Rome, June 2019

53. 2nd International Pediatric Nutrition Meeting 2020. Τίτλος: The future starts today: combining prebiotics and probiotics.Saint Petersburg, July 2020 (postponed due to COVID-19 epidemic)

54. 2nd International Pediatric Nutrition Meeting 2020. Τίτλος: Functional Gastrointestinal Disorders in the first year of life. Saint Petersburg, July 2020 (postponed due to COVID-19 epidemic)

55. 2nd International Pediatric Nutrition Meeting 2020. Τίτλος: How to manage childhood gastrointestinal bleeding? Saint Petersburg, July 2020 (postponed due to COVID-19 epidemic)

56. 2nd International Pediatric Nutrition Meeting 2020. Τίτλος: Celiac Disease: Current trends in diagnosis. Saint Petersburg, July 2020 (postponed due to COVID-19 epidemic)

 

  Εκπαίδευση ασθενών με Νόσο Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα μέσω δημιουργίας Comics (Professor Nimbal)

NIMBAL

 To comic γράφτηκε και σχεδιάστηκε για να ενημερώσει παιδιά και γονείς με Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου σχετικά με τη νόσο Crohn και την Ελκώδη Κολίτιδα. Γιατί συμβαίνουν, γιατί αυξάνονται στις κοινωνίες που ζούμε, ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες, ποιά είναι η αιτιοπαθογένεια, πως γίνεται η διάγνωση, ποιοι τρόποι θεραπείας υπάρχουν.

Το πλήρες comic μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.nimbal.org/uploads/professor-nimbal_greek_translation-web.pdf

 

 

 

docs

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Τα ραντεβού για εξέταση στα τακτικά ιατρεία (πρωινά ή απογευματινά) κλείνονται μέσω του 1535

  •  ΠΡΩΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Τα ραντεβού στα πρωινά ιατρεία κλείνονται μέσω του 1535 αναφέροντας το όνομα του ιατρείου (όχι το όνομα του ιατρού που επιθυμείτε να εξετάσει το παιδί σας). Δεν απαιτείται πληρωμή για εξεταση στο ιατρείο.Τα ιατρεία που λειτουργούν το πρωί είναι τα παρακάτω:

Γενικό Γαστρεντερολογικό (6ος όροφος): Τρίτη 08.30 – 12.00
Ηπατολογικό (6ος όροφος): Τετάρτη 09.00 – 12.00
Ιατρείο Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου
(Νόσου Crohn και Ελκώδους Κολίτιδας - 6ος όροφος): Παρασκευή 09.00 – 12.00

  • ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να εξεταστεί από συγκεκριμένο ιατρό, υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης σε απογευματινό ιατρείο. Για να κλείσετε ραντεβού απευθύνεστε στο 1535 επιλέγοντας απογευματινό ιατρείο και αναφέροντας το όνομα του Νοσοκομείου και το όνομα του ιατρού που επιθυμείτε να εξετάσει το παιδί σας. Τα απογευματινά ιατρεία είναι ιατρεία επί πληρωμή. Το κόστος εξαρτάται από το βαθμό του ιατρού και κυμαίνεται από 50 έως 60€.  Η πληρωμή γίνεται στη Γραμματεία των Ιατρείων. 

 

 ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Hon. Prof. Dr. med., Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Μονάδας Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία": Δευτέρα ή Τρίτη (ανάλογα με τις εφημερίες του Nοσοκομείου) 16:00 - 20:00. Κόστος εξέτασης (πληρωμή στη Γραμματεία των Ιατρείων): 60€

Κωνσταντίνα Δημάκου, MD, Ph.D, Επιμελήτρια Α΄ Γαστρεντερολογικού Τμήματος: Τετάρτη ή Πέμπτη (ανάλογα με τις εφημερίες του Nοσοκομείου) 16:00 - 18:00. Κόστος εξέτασης (πληρωμή στη Γραμματεία των Ιατρείων): 50€

Μαρία Ρογαλίδου, MD, Ph.D, Επιμελήτρια Α΄ Μονάδας Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Τετάρτη ή Πέμπτη (ανάλογα με τις εφημερίες του Νοσοκομείου) 16.00 – 18.00. Κόστος εξέτασης (πληρωμή στη Γραμματεία των Ιατρείων): 50€

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου, Αθήνα

Νοσηλεύτρια Γαστρεντερολογικής Μονάδας: +30 2107467945

Χαρτης

    blue tick

 

Εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη διάγνωση και τη θεραπεία των νοσημάτων του πεπτικού 

  blue tick

 

Αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή συμβολή και προσφορά στην εκπαίδευση

  blue tick

 

Αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή συμβολή και προσφορά στην έρευνα

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree